Kasa Stefczyka i Fundacja Marcina Gortata MG13 grają zespołowo w projekcie Szkolny Skills Challenge 2022!

Szkolny Skills Challenge. Kasa Stefczyka.

Wspólnota, solidarność i wzajemna pomoc to wartości, które są bliskie Kasie Stefczyka. Dlatego nieustannie szuka ona nowych możliwości dających szansę zarówno na realną poprawę bytu materialnego czy komfortu życia polskich rodzin, realizacji ich marzeń, jak i rozwoju talentów, także tych sportowych. Tym razem Kasa Stefczyka zaangażowała się w projekt Szkolny Skills Challenge 2022 organizowany przez Fundację Marcina Gortata MG13.

 

Szkolny Skills Challenge to inicjatywa skierowana do uczniów szkół podstawowych z całej Polski, którego celem jest promowanie aktywności oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a także wzmocnienie pozycji wychowania fizycznego i sportu w środowisku szkolnym. Dzięki niemu dzieci mogły zobaczyć, że codzienna gimnastyka oraz szkolne zajęcia sportowe mają niebagatelny wpływ na ogólny rozwój, co w przyszłości może zaowocować wieloma sukcesami nie tylko na polu sportowym oraz zapewnić sprawność, która pozwoli cieszyć się życiem. Szkolny Skills Challenge to kolejny projekt realizowany przez Fundację Marcina Gortata MG13, z dumą wspierany przez Kasę Stefczyka, która ufundowała 2 nagrody pieniężne o wartości 4000 zł dla najlepszych szkół na zakup sprzętu sportowego i 2 nagrody o wartości 1000 zł dla najlepszych dzieci na zakup sprzętu sportowego.

Do udziału w projekcie zakwalifikowało się aż 40 szkół, których uczniowie mieli za zadanie pokonać na czas specjalnie przygotowany tor sprawnościowy. Na młodych śmiałków czekały zadania związane z dyscyplinami sportowymi najczęściej uprawianymi podczas zajęć wychowania fizycznego. Na podstawie uzyskanego czasu każda ze szkół miała za zadanie wyłonić dwóch zwycięzców, jednego chłopca i jedną dziewczynkę. Do ostatecznej rywalizacji stanęła finałowa grupa 5 dziewczynek i 5 chłopców (na podstawie czasów uzyskanych podczas szkolnych eliminacji), którzy zmierzyli się ze sobą w Ogólnopolskim Finale Szkolnego Skills Challenge „Mierz Wysoko”. Impreza odbyła się 2 grudnia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu na ul. Wschodniej 2. Zwycięzcy zostali nagrodzeni treningiem z Marcinem Gortatem oraz sprzętem sportowym.

Warto przypomnieć, że współpraca Kasy Stefczyka z Fundacją Marcina Gortata rozpoczęła się w 2020 r. Od tego czasu Kasa wspiera jej różnorodne działania, których wspólnym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży w realizacji ich sportowych celów. Idea ta towarzyszy także Kasie Stefczyka, która od lat swoim przykładem pokazuje, że samopomoc i współdziałanie są niezbędnym elementem przyczyniającym się do poprawy bytu. Dotychczas Kasa Stefczyka zaangażowała się w różne inicjatywy Fundacji, m.in. odbywający się corocznie w całej Polsce cykl obozów sportowych Gortat Camp. W ramach współpracy z Fundacją Marcina Gortata MG13 Kasa Stefczyka przekazała również środki na pomoc Ukrainie oraz włączyła się w organizację wielkiego meczu Gortat Team vs Wojsko Polskie w Łodzi w czerwcu 2022 r.

Mamy nadzieję, że młodzież uczestnicząca w tegorocznej edycji projektu Szkolny Skills Challenge odkryje w sobie zamiłowanie do sportu. Być może na naszych oczach wyłonią się także talenty, których  ciężka praca zostanie kiedyś nagrodzona medalami. Cieszymy się, że Kasa Stefczyka może w tym uczestniczyć.