przedsiebiorczosc-na-planszy-gra-na-start.jpg


Zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnych pakietów dydaktycznych, przygotowanych
przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

Projekt „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej” realizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. W październiku 2020 r. w szkołach ponadpodstawowych przeprowadzone zostały zajęcia pilotażowe, które pozwoliły zebrać wiadomości zwrotne od uczniów i nauczycieli. Na ich podstawie opracowana została finalna wersja pakietu.

W jego skład wchodzą:

  • Gra planszowa dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej
  • Przewodnik metodyczny dla nauczycieli, zawierający konspekty zajęć z wykorzystaniem gry planszowej

Nauczycieli przedsiębiorczości lub przedmiotów ekonomicznych, zainteresowanych otrzymaniem bezpłatnego pakietu prosimy o przesłanie skanu dokumentów zgłoszeniowych (formularz, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych) na adres: [email protected] w terminie do 31 sierpnia 2021 r., a następnie oryginałów dokumentów na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, z dopiskiem:
„Gra na start!”. Liczba pakietów jest ograniczona.

Z wybranymi nauczycielami skontaktujemy się mailowo do dnia 15 września 2021 r.

Szczegółowych informacje pod nr tel. 695 981 036 lub 58 624 98 72 (koszt połączenia wg taryfy operatora).

Dodatkowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie SKEF.