Przedstawiamy naszych stypendystów

14:30 29.03.2021 r.

Po raz trzynasty nieprzeciętnym młodym ludziom zostały przyznane stypendia. Konkurs Stypendialny zorganizowały Kasa Stefczyka oraz Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Fundatorem nagród jest Fundacja Stefczyka.

Jak co roku konkurs skierowany był do wyróżniających się w uczniów i studentów, którzy dodatkowo angażują się w działalność społeczną, charytatywną, naukową lub na rzecz środowiska lokalnego. Stypendia otrzymały 22 osoby, jednak w czasach koronawirusa nie wszyscy zdecydowali się na odbiór dyplomów w placówkach. Poniżej przedstawiamy Państwu kolejnych stypendystów:

CZĘSTOCHOWA. Mateusz Brol dyplom stypendysty odebrał w placówce mieszczącej się przy al. Najświętszej Marii Panny 13. Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce ma też wiele pasji. Największą z nich jest gra na gitarze klasycznej oraz podróże. Pan Mateusz gra również na fortepianie.

KRAKÓW. Anna Niziołek dyplom stypendysty odebrała w placówce mieszczącej się przy ul. Długiej 65. Pani Anna jest studentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. O naszym Konkursie Stypendialnym dowiedziała się od znajomych oraz ze strony internetowej Kasy Stefczyka.

LIMANOWA. Jakub Marek dyplom stypendysty odebrał w placówce mieszczącej się przy ul. Mały Rynek 2. Jest studentem I roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Oprócz świetnych wyników w nauce posiada spore osiągnięcia w licznych olimpiadach oraz udziela się charytatywnie. Jest dwukrotnych finalistą Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz laureatem Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania. Był parlamentarzystą w Parlamencie Młodych RP, co dało mu duże doświadczenie i obycie na arenie narodowej. Jak sam mówi, wiązało się to z wyzwaniami, ale zaowocowało wiedzą. Dodatkowo jako wolontariusz pełnił funkcję sekretarza podczas finału Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. To ogólnopolski projekt, którego celem i misją jest upowszechnianie wystąpień publicznych z wykorzystaniem debaty oksfordzkiej, która niewątpliwie jest jedną z bardziej innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. Obecnie również współpracuje z Parlamentem Młodych RP jako członek Komisji Jakości Kształcenia na swojej uczelni. Mimo młodego wieku ma na swoim koncie prace naukowe, m.in. o Unii Europejskiej, nad którą pracował w ramach stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Dzięki zapałowi i chęci niesienia pomocy pełni funkcję doradcy dla fundacji HEART – głównie bada organizację wewnętrzną fundacji i pomaga w jej promowaniu i rozwoju. Nasz stypendysta, będąc członkiem koła naukowego, opracowuje program Deca dla szkół średnich (obecnie w Krakowie i Warszawie), który ma za zadanie szerzyć i budować świadomość ekonomiczną wśród młodych ludzi. Planuje stworzyć organizację, by móc formalnie działać w zakresie edukacji ekonomicznej.

TARNÓW. Adrianna Kuta dyplom stypendysty odebrała w placówce mieszczącej się przy ul. Słonecznej 35. Studiuje prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (czwarty rok). Od 2009 r. śpiewa w Dziewczęcym Chórze Katedralnym w Tarnowie PUELLAE ORANTES. Jej największym osiągnięciem był udział w XLVI Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, w której została finalistką.

TUCHOLA. Julita Bonna dyplom stypendysty odebrała w placówce mieszczącej się przy ul. Nowodworskiego 3. Stypendystka pojawiła się w oddziale wraz ze swoją mamą Aliną. Pani Julita po raz drugi wygrała w Konkursie Stypendialnym. Cały czas angażuje się w liczne inicjatywy społeczne. Jest harcerką oraz gra na klarnecie w Reprezentacyjnej Orkiestrze Dętej Lasów Państwowych.

RABKA-ZDRÓJ. Agnieszka Wójcik dyplom stypendysty odebrała w placówce mieszczącej się przy ul. Orkana 17. Jest studentką V roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz absolwentką Akademii Młodych Dyplomatów w European Academy of Diplomacy. Ukończyła również roczny program studiów „Center for American Law” na Emory University School of Law i Georgia State University. W roku akademickim 2019/2020 pełniła funkcję Młodzieżowej Delegatki RP do Organizacji Narodów Zjednoczonych, w ramach programu organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Polską Radę Organizacji Młodzieżowych. Regularnie reprezentuje Uniwersytet Warszawski na międzynarodowych konkursach prawniczych. W minionym roku akademickim jako członkini drużyny UW zajęła II miejsce w finałach krajowych „Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition” i wygrała międzynarodowy finał konkursu „Hugo Sinzheimer Moot Court Competition” z europejskiego prawa pracy. W listopadzie 2020 r., wraz z drużyną UW, jako pierwsza polska drużyna wygrała międzynarodowy konkurs z międzynarodowego prawa humanitarnego i uchodźczego „All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court”. Od wielu lat aktywnie angażuje się w działalność społeczną, obecnie koordynuje program „ONZ dla Młodych” w United Nations Association Poland. Jest również aktywną członkinią Forum Młodych Dyplomatów i Studenckiego Koła Działalności Humanitarnej na UW. Jej zainteresowania naukowe obejmują głównie prawo międzynarodowe, prawo UE i prawa człowieka, z którymi to dziedzinami wiąże swoją przyszłość naukową i zawodową.

MIELEC. Piotr Koceniak dyplom stypendysty odebrał w placówce mieszczącej się przy al. Niepodległości 5. Jest studentem pierwszego roku Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku medycyna. Pierwszą sesję zdał z samymi ocenami bardzo dobrymi. Nasze stypendium otrzymał po raz pierwszy – głównie za osiągnięcia na olimpiadach z wiedzy ekologicznej. Poza działalnością naukową zajmuje się również lokalnym wolontariatem.