Rusza ósma edycja Konkursu Stypendialnego!

16:07 20.08.2015 r.

 

konkurs-stypendialny-8edycja.jpg

Celem kolejnej już, ósmej, edycji Konkursu Stypendialnego jest wsparcie materialne uczniów i studentów, którzy nie tylko osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, ale dodatkowo wyróżniają się także działalnością naukową lub społeczną bądź charytatywną na rzecz środowiska lokalnego.

O stypendium mogą ubiegać się kandydaci – uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich, którzy są członkami Kasy Stefczyka, lub których przynajmniej jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest członkiem Kasy Stefczyka od co najmniej 6 miesięcy licząc wstecz od dnia 20.08.2015 r. oraz uczniowie Szkół Wyższych, którzy pozostają członkami Kasy Stefczyka.

Organizatorem Konkursu jest Kasa Stefczyka wraz z Partnerem, Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej. Fundatorem stypendiów jest Fundacja Stefczyka, która zgodnie ze swoim celem statutowym wspiera oświatę i wychowanie, w tym osób szczególnie uzdolnionych.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz czytelne wypełnienie odpowiedniego wniosku zgłoszeniowego (wniosek I – dla uczniów, wniosek II – dla studentów).

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 września 2015 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres:

Kasa Stefczyka
81-472 Gdynia
ul. Legionów 126
z dopiskiem: „Konkurs Stypendialny”
(decyduje data stempla pocztowego)