Startujemy z kolejną edycją Konkursu Stypendialnego

Kasa Stefczyka i Fundacja Stefczyka już po raz piąty nagradzają stypendiami zdolnych uczniów
i studentów. Tylko do 28 września można zgłaszać kandydatury do Konkursu Stypendialnego. Zapraszamy!

15:50 28.08.2012 r.

 

Celem V tury Konkursu Stypendialnego jest wsparcie materialne uczniów szkół gimnazjalnych, średnich oraz studentów uczelni wyższych, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, a dodatkowo wyróżniają się działalnością na polu naukowym, społecznym i charytatywnym.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy są członkami Kasy Stefczyka lub których przynajmniej jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest członkiem Kasy Stefczyka od co najmniej 6 miesięcy oraz studenci szkół wyższych, którzy pozostają członkami Kasy Stefczyka.

Organizatorem Konkursu jest Kasa Stefczyka, a fundatorem stypendiów Fundacja Stefczyka, której jednym z celów statutowych jest wspieranie oświaty i wychowania, w tym wspieranie osób szczególnie uzdolnionych.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się regulaminem konkursu oraz czytelne wypełnienie odpowiedniego wniosku (wniosek I – dla uczniów, wniosek II – dla studentów).

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 28 września 2012 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

lub pocztą na adres:

Kasa Stefczyka
81-472 Gdynia
ul. Legionów 126
z dopiskiem: „Konkurs Stypendialny