Młodzi, zdolni i ambitni

Przedstawiamy kolejnych laureatów nagrodzonych w VI edycji konkursu stypendialnego organizowanego przez Kasę Stefczyka oraz Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Sponsorem stypendium jest Fundacja im. Franciszka Stefczyka.

13:17 24.01.2014 r.

Katarzyna Nowicka, Mrągowo. Została wybrana z wielu młodych, zdolnych i wszechstronnie uzdolnionych uczniów. Absolwentka mrągowskiego gimnazjum, a dziś uczennica III LO w Gdyni. Odnosi liczne sukcesy w nauce i w sporcie. Wspiera potrzebujących i niepełnosprawnych jako wolontariuszka. Duma rodziców, którzy wkładając trud w wychowanie marzą, by po zakończonej edukacji Kasia mogła swoje cele zawodowe i osobiste realizować w Polsce.

- Rozkładając w naszej placówce ulotki informacyjne o konkursie stypendialnym, po cichu marzyłam jakby to było fantastycznie, gdyby jednym ze zwycięzców była osoba z Mrągowa. Mała ulotka sprawiła, że moje życzenie się spełniło i mamy kolejnego laureata – mówi Grażyna Skorska, kierownik placówki w Mrągowie. - Kasi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Państwu Nowickim składamy wyrazy uznania za wieloletni trud włożony w wychowanie córki, gdyż nic nie dzieje się przypadkiem.
stypendysci-mragowo.jpg

Od lewej: Grzegorz i Mirosława Nowiccy – rodzice laureatki, Maciej Sztabiński - kierownik regionu Stefczyk Finanse, Katarzyna Nowicka – stypendystka oraz Grażyna Skorska - kierownik placówki w Mrągowie, przy Placu Kajki 3.

Kamil Grabowski, Gdynia. Jest uczniem I klasy liceum. To klasa dla uczniów wykazujących ponadprzeciętne zdolności, dlatego Kamil posiada indywidualny tok nauczania. Ma dyplom najlepszego absolwenta gimnazjum 2012/2013. Uczestniczy w projekcie „Zdolni z Pomorza” (to dodatkowe zajęcia, również na wyższych uczelniach). Interesuje się teatrem, uczy się gry na fortepianie. Organizuje dla rówieśników spotkania z przedsiębiorcą. Jest laureatem wojewódzkiego konkursu matematycznego. Zajął II miejsce w wojewódzkim konkursie „Kultura i obyczaje krajów anglojęzycznych - Wielka Brytania”.
stypendysci-gdynia0.jpg

Od lewej: Małgorzata Adamska - kierownik placówki w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128 oraz stypendysta Kamil Grabowski.

Iwona Nagielska, Olsztyn. Brała udział w ogólnopolskim konkursie mitologicznym, olimpiadzie wiedzy „Historia Oxford” i „Matematyka Oxford”. Zajęła I miejsca w szkolnych konkursach wiedzy o Europie oraz wiedzy o Polsce. Zajęła też I miejsce w szkolnym konkursie jęz. niemieckiego i wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, II miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim. Zdobyła tytuł mistrza ortografii i udział w międzynarodowym konkursie „Warmińskie spotkanie z poezją”. Uczy się gry na gitarze i lubi sztuki walki.

- Dzięki wsparciu Biura Makroregionu zorganizowaliśmy spotkanie, na którym wręczyliśmy Iwonie dyplom, a ona opowiedziała nam m.in. o swoich pasjach (a ma ich wiele) i o tym, że nie ma recepty na bycie tak wszechstronnie uzdolnioną. Muszę przyznać, że tak skromnej osoby dawno nie spotkałam – mówi Jowita Bogusz p.o. kierownika placówki w Olsztynie. - Natomiast mama Iwony chętnie dzieliła się z nami radami, w jaki sposób wychowywać tak zdolne i grzeczne dzieci.Taką młodzież, która buduje nam lepsze jutro.
stypendysci-olsztyn.jpg

Od lewej: Jowita Bogusz - p.o. kierownika placówki w Olsztynie, przy ul. ul. Pieniężnego 13, Iwona Nagielska – laureatka, Ewa Wielgus - kierownik regionu Stefczyk Finanse oraz Anna Nagielska – mama stypendystki.

Agnieszka Wójcik, Rabka Zdrój. Jest córką długoletniego członka Kasy Stefczyka, Grzegorza Wójcika. To osoba wszechstronnie uzdolniona, odnosząca liczne sukcesy naukowe, zaangażowana w życie społeczne swojej „Małej Ojczyzny” i z pasją realizująca wyznaczone sobie cele. W roku szkolnym 2012/2013 zdobyła tytuł laureatki Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego i laureatki Małopolskiego Konkursu Geograficznego. Ciężka praca umożliwiła jej uzyskanie 100% punktów ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego, 100% punktów rekrutacyjnych do szkoły średniej i najwyższą w szkole średnią ocen: 5,78. Brała udział w licznych konkursach tematycznych i przedmiotowych na szczeblu powiatowym i lokalnym, zajmując pierwsze miejsca. Regularnie publikuje artykuły w prasie lokalnej. Agnieszka jest przykładem, że każdy z nas jest w stanie wiele osiągnąć dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu oraz udowadnia, że walkę o własne marzenia należy rozpocząć już dziś.
stypendysci-rabka-zdroj0.jpg

Od lewej: Andrzej Bryniarski - zastępca dyrektora Makroregionu Południowego, Agnieszka Wójcik - stypendystka, Anna Bryniarska - kierownik placówki w Rabce Zdroju, przy ul. Orkana 17 oraz Grzegorz Wójcik - ojciec stypendystki.

W Sanoku stypendiom przyznano dwóm osobom. Katarzyna Bogaczewicz studiuje Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Interesuje się bankowością i chętnie bierze udział w konkursach związanych z tematyką finansów. 20 –letnia studentka od roku jest członkiem Kasy Stefczyka. Aktywnie korzysta z rachunku e-IKS dla młodych oraz książeczki systematycznego oszczędzania. Wolny czas poświęca na organizowanie koncertów i akcji charytatywnych. Lubi uczyć się języka niemieckiego i marzy o tym, aby w przyszłości wziąć udział w wymianie międzynarodowej studentów Erasmus i spróbować swoich sił na jednej z wyższych uczelni Wiednia. Na swojej uczelni należy do kół i organizacji studenckich, a także rozważa przystąpienie do Parlamentu Studenckiego.
stypendysci-sanok0.jpg

Monika Fejdasz-Rychter – kierownik placówki w Sanoku, przy ul. 3 Maja 16, wręczyła dyplomy dwóm finalistkom konkursu stypendialnego: Katarzynie Bogaczewicz i Dominice Witowicz.

Druga stypendystka, Dominika Witowicz, to uczennica sanockiego liceum. Mimo młodego wieku ma na swoim koncie liczne osiągnięcia muzyczne (gra na skrzypcach), w konkursach literackich oraz fotograficznych. Jest bardzo aktywna w działaniach organizowanych przez szkołę: gra na wszystkich akademiach, występuje na koncertach charytatywnych, pomaga w szkolnej akcji „Mikołaj”. Co roku uświetnia swoją muzyką finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udało jej się zdobyć m.in. takie nagrody jak: I miejsce w Międzynarodowym konkursie podkarpackich zespołów kameralnych, I miejsce w ogólnopolskim festiwalu akordeonowych zespołów kameralnych szkół muzycznych, II miejsce w konkursie twórczości poetyckiej, I miejsce w konkursie fotograficznym „Fizyka i matematyka w obiektywie”. Do wzięcia udziału w konkursie stypendialnym Dominikę zachęcił tato, który jest członkiem Kasy Stefczyka od ponad 13 lat.