Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+. Kasa Stefczyka.

Najważniejsze informacje o 500+

Przedstawiamy odpowiedzi na najistotniejsze pytania dotyczące świadczenia 500+. Poniżej znajdziecie odpowiedzi na pytania: dla kogo jest to świadczenie, kto może złożyć wniosek, jak i kiedy to zrobić oraz w jaki sposób otrzymać informację o przyznaniu świadczenia.

 

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

Dla kogo jest 500+?
To świadczenie wychowawcze przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli m.in. jesteś matką albo ojcem dziecka i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

W przypadku gdy zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możesz otrzymać Ty i drugi rodzic, po połowie przysługującej kwoty.

Kto może złożyć wniosek przez bankowość elektroniczną?
Jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL, możesz złożyć wniosek przez bankowość elektroniczną, również Kasy Stefczyka. Pamiętaj, że złożenie wniosku możliwe jest jedynie w nowej wersji serwisu internetowego. W innej sytuacji – jeśli masz numer PESEL, możesz złożyć wniosek przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub portal Emp@tia, a jeśli nie – to tylko przez PUE ZUS.

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie?
Złóż wniosek SW-R do ZUS przez bankowość elektroniczną albo przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub portal Emp@tia.

Jak złożyć wniosek?
Wniosek możesz złożyć wyłącznie elektronicznie. Jeśli złożysz wniosek przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to system informatyczny ZUS, za którego pośrednictwem możesz załatwiać sprawy w ZUS przez internet – bez wychodzenia z domu.

Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, ZUS założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o świadczenie wychowawcze. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Hasło otrzymasz SMSem z adresu „ZUS”.

ZUS założy Ci profil na PUE ZUS, abyś miał dostęp do informacji o swoim wniosku i świadczeniu wychowawczym oraz aby ZUS mógł kontaktować się z Tobą w sprawie świadczenia.

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie złożenie wniosku?
Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość otrzymasz z adresu [email protected].

Do kiedy można składać wnioski?
Aby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., wniosek należy złożyć w terminie: 1 lutego - 30 czerwca 2023 r.

Jeśli złożysz wniosek na nowy okres 2023/2024 w terminie do 30 kwietnia 2023 r., to przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku. W przypadku wniosków złożonych w okresie 1 maja - 31 maja 2023 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek w okresie 1 czerwca - 30 czerwca 2023 r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Ważne: Jeśli złożysz wniosek w późniejszym terminie, tj. po 30 czerwca 2023 r., to prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2023 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone za cały okres trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. 

W jakich przypadkach kwota świadczenia jest inna niż 500 zł?
W dwóch sytuacjach ZUS wypłaci Ci świadczenie w niższej wysokości – gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

Kiedy otrzymam świadczenie?
Jeśli osoba złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.:

  • od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie - do 30 czerwca 2023 r.,
  • od 1 do 31 maja 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2023 r.,
  • od 1 do 30 czerwca 2023 r. -  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2023 r.,
  • od 1 do 31 lipca 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2023 r.,
  • od 1 do 31 sierpnia 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie , z wyrównaniem jedynie od sierpnia  - do 31 października 2023 r.

Gdzie znajdę informacje o wniosku złożonym drogą elektroniczną?
Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje dot. świadczenia w kontekście dziecka, którego dotyczył wniosek). Zaloguj się na swój profil na PUE ZUS i przejdź do zakładki [Rodzina 500+] – [Szczegóły Twoich wniosków].

Jak dowiem się, czy świadczenie zostało przyznane?
Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS.

Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS.

Ważne
Na PUE ZUS znajdziesz całą korespondencję z ZUS w sprawie Twojego wniosku o świadczenie wychowawcze (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informację o przyznaniu świadczenia, decyzją odmawiająca przyznania świadczenia).

Gdzie dowiem się więcej i otrzymam pomoc?

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.).