Stefczyk Finanse dla studentów

23 października na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się kolejna edycja Akademickich Targów Pracy. Na imprezie, jak zwykle, nie zabrakło przedstawicieli Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o. S.K.A., którzy reprezentowali firmę Stefczyk Finanse.

10:05 06.11.2014 r.

targi1.jpg

Celem targów było umożliwienie bezpośredniego spotkania studentów i absolwentów trójmiejskich uczelni z potencjalnymi pracodawcami.

Szansa poznania warunków zatrudnienia w poważanej instytucji finansowej, jaką jest Stefczyk Finanse, cieszyła się wśród uczestników targów dużą popularnością. Studenci studiów dziennych interesowali się możliwością odbywania staży i praktyk, a absolwenci pytali o wymagania, jakie powinien spełnić kandydat ubiegający się o pracę w placówce sprzedażowej.
targi0.jpg

Osoby odwiedzające stoisko doceniały szczególnie szansę udziału w szkoleniach oraz perspektywę rozwoju jakie daje nowym pracownikom możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej w Stefczyk Finanse.
targi.jpg

Organizatorem Akademickich Targów Pracy były Biura Karier wiodących trójmiejskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytetu Medycznego, Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademii Morskiej.