To już dziewiąta edycja Konkursu Stypendialnego!

14:00 25.10.2016 r.

 

stefczyk-konkurs-stypendialny-1171x489.png

AKTUALIZACJA Z DNIA 25.10.2016: Rozstrzygnięcie Konkursu Stypendialnego 2016/2017

Stypendium po 350 zł brutto/miesięcznie (studenci):

 1. Weronika Dargacz
 2. Dawid Helsner
 3. Emilia Jagielska
 4. Ewelina Piech
 5. Monika Serkowska
 6. Patryk Wasiuk
 7. Agnieszka Wójcik

Stypendium po 250 zł brutto/miesięcznie:


 1. Mateusz Brol
 2. Małgorzata Grec
 3. Wojciech Kasiński
 4. Jakub Kuczys
 5. Karolina Rybińska
 6. Marek Rybiński
 7. Magdalena Stefanowska
 8. Wojciech Stefanowski

AKTUALIZACJA Z DNIA 18.10.2016: uprzejmie informujemy, że termin rozstrzygnięcia Konkursu Stypendialnego przesunięty został na dzień 25.10.2016 r.

 

Już dziś rusza kolejna edycja Konkursu Stypendialnego! Celem przedsięwzięcia jest wsparcie uczniów i studentów, którzy nie tylko osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, ale dodatkowo wyróżniają się działalnością naukową, społeczną bądź charytatywną na rzecz środowiska lokalnego.

Kto może ubiegać się o stypendium? Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy są Członkami Kasy Stefczyka lub których przynajmniej jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest Członkiem Kasy Stefczyka od co najmniej 6 miesięcy licząc wstecz od dnia 22.08.2016 r., a także uczniowie szkół wyższych, którzy pozostają Członkami Kasy Stefczyka.

Organizatorem konkursu jest Kasa Stefczyka wraz z partnerem, Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej. Fundatorem stypendiów jest Fundacja Stefczyka, która zgodnie ze swoim celem statutowym wspiera oświatę i wychowanie za pomocą różnorodnych akcji i przedsięwzięć, jak właśnie Konkurs Stypendialny.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz czytelne wypełnienie odpowiedniego wniosku zgłoszeniowego (wniosek I – dla uczniów, wniosek II – dla studentów).

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 września 2016 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres:

Kasa Stefczyka
81-472 Gdynia
ul. Legionów 126
z dopiskiem: „Konkurs Stypendialny”
(decyduje data stempla pocztowego)