To oni służyli Bogu i Ojczyźnie

15:15 23.02.2018 r.

1176x4890123.jpg

W sobotę 20 stycznia w Auli Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie odbyła się niezwykła uroczystość, zorganizowana przez Akcję Katolicką Archidiecezji Gdańskiej. Upamiętniono życie i działalność błogosławionych gdańskiego Kościoła, którzy z pełnym oddaniem służyli Kościołowi i Ojczyźnie w okresie 20-lecia międzywojennego na ziemi pomorskiej.

Sesję poświęconą błogosławionym poprzedziło otwarcie wystawy pt. „Błogosławieni Kościoła Gdańskiego – Bogu i Ojczyźnie”, dokonane przez Jego Ekscelencję ks. bpa Wiesława Szlachetkę oraz ks. Zbigniewa Cichona, asystenta Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej. Wystawa ta została zorganizowana w ramach projektu „Dziedzictwo św. Wojciecha na Ziemi Pomorskiej”, realizowanego przez Akcję Katolicką z okazji rocznicy pobytu św. Wojciecha na Pomorzu i jego męczeńskiej śmierci w 997 r.

Na wstępie ks. Zbigniew Cichon podkreślił, że „wystawa ta ma służyć popularyzowaniu naszych błogosławionych, którzy przysłużyli się Bogu i mogą być dla nas wzorami godnymi do naśladowania. Z ufnością wypełniali oni swoje powołanie i stali się orędownikami, nauczycielami oraz patronami w codziennym życiu kolejnego pokolenia Polaków”.

Ks. bp Wiesław Szlachetka skierował do przybyłych słowa zachęty, aby zgłębiali życie błogosławionych i inspirowali się ich wiarą oraz świadectwem w budowaniu osobistej drogi z Jezusem; namawiał wiernych do jeszcze większego angażowania się w życie całego Kościoła.

Wystawa obrazująca życie i działalność bł. Alicji Kotowskiej, bł. Mariana Góreckiego, bł. Bronisława Komorowskiego, bł. Władysława Miegonia oraz bł. Franciszka Rogaczewskiego zawiera zdjęcia i materiały archiwalne pochodzące z Archiwum Archidiecezjalnego w Gdańsku, Archiwum Muzeum Stuthoff, Archiwum Marynarki Wojennej, Archiwum Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu i w Wejherowie, Archiwum Parafii pw. Stanisława BM w Gdańsku oraz z archiwów prywatnych. Wystawa będzie prezentowana w parafiach Archidiecezji Gdańskiej oraz w szkołach.

Po oficjalnym otwarciu wystawy odbyła się sesja popularnonaukowa, poświęcona gdańskim błogosławionym gdańskim. Referaty wygłosili s. Mateusza Nadolska ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek, prof. dr hab. Dariusz Nawrot oraz ks. dr Maciej Kwiecień. Prelegenci poprzez wykłady i towarzyszące im prezentacje multimedialne przybliżyli dokonania błogosławionych, którzy z pełnym poświeceniem służyli Kościołowi i Ojczyźnie. Ukazali ich różnorakie formy działalności duszpasterskiej i wychowawczej, podejmowane inicjatywy, troskę o życie duchowe, moralne oraz kulturalne powierzonych im wiernych.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie Fundacji im. Franciszka Stefczyka za wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Dzięki tej pomocy możliwe jest upowszechnianie wśród szerokiego grona odbiorców postaci błogosławionych Kościoła gdańskiego.

Członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

Autor zdjęć: Ryszard Balewski