usługa silnego uwierzytelnienia

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, że kończy się 3 miesięczny okres przejściowy, od 1 grudnia 2021 r. płatności Internetowe kartą płatniczą identyfikowane będą tylko przy użyciu obu uwierzytelnień.

Usługa silnego uwierzytelnienia opierać będzie się o łączne zastosowanie dwóch czynników:

  • kod SMS – element posiadania – bez zmian,
  • hasło do transakcji internetowych (e-hasło) – element wiedzy – zdefiniowane przez klienta w systemie bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka.

E-hasło będzie składało się z 6 znaków. Klient będzie miał możliwość zarówno nadania pierwszego hasła, jak też jego późniejszej zmiany za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Aby ustanowić/zmienić e-hasło należy zalogować się do swojej bankowości elektronicznej i w menu głównym wybrać zakładkę „KARTY”. Następnie należy kliknąć przycisk „Ustaw/Zmień e-hasło” i postępować zgodnie z poleceniami widocznymi na ekranie.

platnosc karta.png

Przebieg procesu transakcji.

  • Posiadacz w sklepie internetowym wybiera sposób płatności „karta”.
  • Posiadacz uzupełnia dane wymagane do transakcji internetowej.
  • Akceptant uczestniczący w usłudze 3D Secure przekazuje dostawcy systemu kartowego za pośrednictwem organizacji płatniczej dane transakcji.
  • Dostawca systemu kartowego przeprowadza uwierzytelnienie w systemie.
  • Dostawca wyświetla zapytanie o e-hasło, a następnie o kod sms.
  • Dostawca waliduje poprawność wprowadzonego hasła i sms. Posiadacz/użytkownik będzie miał trzy próby na wprowadzenie e-hasła w trakcie uwierzytelnienia transakcji internetowej, w przypadku wprowadzenia trzykrotnie błędnego e-hasła karta zostanie zablokowana do godz. 23:59. Kartę będzie można odblokować wcześniej kontaktując się z infolinią Centrum Kart SKOK pod numerem 58 511 20 70 – tak samo, jak w przypadku podania błędnego kodu SMS.