„Pomóż oszczędzać rodzinie”

W marcu rozpoczęła się piąta edycja projektu „Pomóż oszczędzać rodzinie”, który już po raz trzeci jest realizowany na Podlasiu. W tej edycji uczestniczy pięć rodzin: Państwo Marta i Ireneusz Dragulscy, Jolanta i Mirosław Dorosz, Renata i Arkadiusz Borek, Justyna i Tomasz Chalimoniuk oraz Renata i Jan Karwowscy.

10:38 15.07.2014 r.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej przy wsparciu Kasy Stefczyka, Fundacji im. Franciszka Stefczyka oraz Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.
pomoz-oszczedzac-rodzinie0.jpg

W pierwszych trzech miesiącach rodziny, pod opieką mentora, uczyły się prowadzać budżet domowy, zbierać paragony i zapisywać skrupulatnie wszystkie swoje wydatki. Praca w pierwszym etapie projektu była nakierowana głównie na naukę samego prowadzenia budżetu jak także na palowanie wydatków i szukanie oszczędności w bardzo skromnych dochodach, jakimi dysponują rodziny.

Do drugiego etapu projektu udało się przejść wszystkim pięciu rodzinom, które podjęły próbę nauki oszczędzania i planowania wydatków przystępując do projektu.

W dniach 27-28.05.2014 r. rodziny odwiedziły placówkę SKOK Stefczyka przy ulicy Jatkowej w Białej Podlaskiej. Tam, przydzielony im opiekun finansowy zapoznał ich zarówno z funkcjonowaniem tej instytucji jak i z produktami oferowanymi przez kasę. Rodziny założyły konta i lokaty systematycznego oszczędzania. Przeszły tym samym do drugiego, sześciomiesięcznego etapu projektu. W tym czasie nadal będą prowadzić budżety domowe i planować wydatki a na założoną lokatę systematycznego oszczędzania odkładać będą środki na postawiony sobie na początku projektu cel. Po tym okresie, wszystkie zaoszczędzone pieniądze będą do dyspozycji rodzin. Dodatkowo każda z rodzin, po spełnieniu wszystkich regulaminowych postanowień otrzyma nagrodę w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości 1000 zł.