Wniosek Dobry Start 300 zł na wyprawkę szkolną

Wnioski-300.jpg

 

Dobry start to program przewidujący przyznanie raz w roku wsparcia w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla ucznia, bez względu na dochód rodziny.

Z programu mogą skorzystać rodzice albo opiekunowi prawni ucznia w wieku do 20 lat, a w przypadku ucznia z niepełnosprawnością do 24 lat, możesz ubiegać się o świadczenie Dobry Start składając odpowiedni wniosek.

Od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia będzie dostępny online w Bankowości Elektronicznej Kasy Stefczyka.  

Jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia br., świadczenie wypłacone zostanie nie później niż do 30 września 2022 r. Jeśli wniosek złożony zostanie później, ZUS wypłaci świadczenie w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jeśli wniosek zostanie złożony w przez Bankowości Elektronicznej Kasy Stefczyka to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) przesłane zostanie na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość zostanie wysłana z adresu [email protected]

Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.

Więcej informacji na temat Programu Dobry Start na www.zus.pl oraz www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.