Kasa Stefczyka oraz Fundacja Stefczyka wspierają pogrążoną w wojnie Ukrainie. Pomagaj z nami!

Wspieramy pogrążoną w wojnie Ukrainę. Aktualność. Kasa Stefczyka.

Polacy przodują w niesieniu pomocy humanitarnej Ukraińcom pokrzywdzonym w czasie wojny. Pomaga administracja państwowa, pomagają firmy, niespotykaną w historii pomoc niosą Polacy indywidualnie.

W pomoc Ukrainie włączyły się również Kasa Stefczyka oraz Fundacja Stefczyka.

– Nie możemy zostać obojętni w obliczu ogromnej tragedii humanitarnej, a przede wszystkim w obliczu ludzkich dramatów, jakie dzieją się tuż za naszą wschodnią granicą, dlatego od początku wojny Kasa Stefczyka wraz z partnerami prowadzi działania zmierzające do wsparcia Ukrainy i uchodźców. Wspieramy zakup tego, co jest najbardziej potrzebne mieszkańcom, ale też obrońcom Ukrainy – mówi Krzysztof Lewandowski, członek zarządu Kasy Stefczyka.

Od początku wojny granicę z Polską przekroczyły ponad 2 miliony Ukraińców. Polacy zaś indywidualnie i instytucjonalnie pomagają im na niespotykaną dotychczas skalę. Brutalna agresja Rosji na naszych wschodnich sąsiadów jednak wciąż trwa.

Każdego dnia potrzebne jest wsparcie, dlatego Fundacja Stefczyka uruchomiła specjalne subkonto, na które można wpłacać środki przeznaczone na pomoc dla Ukrainy.

Numer rachunku: 24 7065 0002 0651 7535 9844 0001

W tytule przelewu należy wpisać: „Darowizna”.

Wszystkie zebrane na subkoncie środki zostaną w całości przeznaczone na działania związane z pomocą poszkodowanym wojną Ukraińcom.

Członkowie Kasy Stefczyka dokonujący w placówkach Kasy wpłaty bądź przelewu darowizny na konto Fundacji Stefczyka są zwolnieni z opłat za ich realizację.

Dziękujemy!