XV edycja Konkursu Stypendialnego!

Rozdajemy stypendia!

Konkurs Stypendialny XV Edycja. Baner. Aktualności.

Rozpoczyna się kolejna edycja Konkursu Stypendialnego, organizowanego przez Kasę Stefczyka, którego partnerem jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.


Dla kogo przeznaczony jest Konkurs Stypendialny?

Jest on skierowany do uczniów i studentów wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce, a ponadto zaangażowanych w dodatkową działalność. Przyznajemy stypendia nie tylko za wysokie oceny, ale również za aktywność w obszarze sportu, sztuki, nauki, czy też działalność charytatywną lub na rzecz lokalnej społeczności.

Kto może wziąć udział?

  • uczniowie szkół podstawowych (klasy VII, VIII) i średnich, którzy są Członkami Kasy Stefczyka lub których przynajmniej jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest Członkiem Kasy Stefczyka od co najmniej 6 miesięcy, licząc wstecz od dnia 22.09.2022 r. (tj. przynajmniej od dnia 22.03.2022 r.),
  • uczniowie szkół wyższych, którzy pozostają Członkami Kasy Stefczyka.

Fundatorem stypendiów jest Fundacja im. Franciszka Stefczyka. Stypendia wynoszą 250 zł brutto miesięcznie dla uczniów szkół podstawowych (klasa VII i VIII) i średnich oraz 350 zł brutto miesięcznie dla studentów.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie od dnia 22 września 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres:

Kasa Stefczyka

Legionów 126-128

81-472 Gdynia

z dopiskiem „KONKURS STYPENDIALNY”

Regulamin Konkursu Stypendialnego znajduje się tutaj.