Ruszyła XVII edycja konkursu
„Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”

Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów


Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas VII i VIII do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu ekonomicznego pt. „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Portfel nastolatka”. Celem Konkursu jest edukacja młodzieży w zakresie tematyki finansów osobistych.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne:

I miejsce – nagroda pieniężna 3 000 zł

II miejsce – nagroda pieniężna 2 000 zł

III miejsce – nagroda pieniężna 1 000 zł

Przewidziano również nagrodę pieniężną dla nauczyciela w wysokości 1000 zł.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • Wejść na stronę www.skef.pl lub https://www.skef.pl/mistrzostwa-polski-mlodych-ekonomistow-xvii-edycja/ na której udostępnione są materiały konkursowe, regulamin XVII edycji konkursu, formularz zgłoszeniowy z zestawem zadań konkursowych oraz wykaz dodatkowych materiałów stanowiących wsparcie merytoryczne dla uczestników konkursu.
  • Zapoznać się z regulaminem XVII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”.

  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz udzielić pisemnych odpowiedzi na zestaw zadań konkursowych (część A, B, C).

  • Przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z zestawem zadań konkursowych do dnia 21 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu do biura Organizatora) za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską na adres Organizatora:
    Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej,
    Legionów 126, 81- 472 Gdynia
    z dopiskiem „Konkurs MPME”.

Spośród nadesłanych prac konkursowych zostanie wyłonionych 10-12 uczestników, których prace będą najwyżej ocenione. Ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2023 r. w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: https://www.skef.pl/mistrzostwa-polski-mlodych-ekonomistow-xvii-edycja/.