Zakończenie realizacji projektu „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior 2”

00:50 07.07.2020 r.

bezpieczna-rodzina-bezpieczny-senior-2-1171x489-v20.jpg

W kwietniu 2020 roku zakończyła się druga edycja projektu „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior”, który Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej realizowało od 1 listopada 2019 roku. Zakończona sukcesem pierwsza edycja projektu dla seniorów, spowodowała wznowienie projektu

W ramach projektu pracownicy Stowarzyszenia o długoletnim doświadczeniu w zakresie edukacji finansowej prowadzili warsztaty edukacyjne dla seniorów, osób po 55 roku życia. Warsztaty odbywały się na terenie czterech województw (lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego i pomorskiego). Tematyka zajęć dotyczyła zagadnień finansowych w zakresie dyspozycji na wypadek śmierci oraz rachunku wspólnego. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m.in. czym jest dyspozycja na wypadek śmierci, czego dokładnie dotyczy i na czym polega oraz jak wygląda procedura jej ustanowienia, odwołania oraz wypłaty. 

Ponadto, podczas warsztatów omówiono zagadnienie rachunku wspólnego. Seniorzy dowiedzieli się m.in. czym jest rachunek wspólny, poznali uprawnienia przysługujące w przypadku jego posiadania. Rekrutacja do projektu odbywała się za pośrednictwem instytucji działających na rzecz seniorów, m.in. klubów seniorów, uniwersytetów III wieku, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej itd. Każdy uczestnik podczas zajęć otrzymał broszurę tematyczną, która została opracowana z myślą o seniorach oraz upominek. Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.