Zakończenie realizacji projektu „Pomóż oszczędzać młodzieży”

08:00 30.06.2020 r.

szachy-2-scaled-v20.jpg

W listopadzie 2019 roku Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej wraz z Fundacją Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”, dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Stefczyka, rozpoczęło realizację nowego projektu z zakresu edukacji finansowej pt. „Pomóż oszczędzać młodzieży”, którego celem był rozwój wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie zarządzania finansami osobistymi wśród wychowanków domów dziecka powyżej 15 roku życia. Udział w projekcie miał na celu wsparcie kompetencji i lepsze przygotowanie do wejścia w dorosłe życie.

Do pierwszej edycji projektu przystąpiło 11 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa lubelskiego w Janowie Podlaskim, Szachach i Mani. Młodzi podopieczni nie mieli doświadczenia w prowadzeniu osobistych budżetów a ich bardzo skromne kieszonkowe i brak samodyscypliny w gospodarowaniu własnymi środkami sprawiały im dużo problemów. Dodatkowe kieszonkowe w wysokości 50 złotych miesięcznie, które otrzymywali w ramach projektu, wiedza przekazywana podczas comiesięcznych, indywidualnych spotkań z mentorem oraz trzech warsztatów zaczęły przynosić pozytywne zmiany w nastawieniu do pieniądza, oszczędzania i planowania finansowego.  

Młodzież chętnie uczestniczyła w spotkaniach. Wszyscy uczestnicy uznali, że udział w projekcie był dobrą decyzją i cennym doświadczeniem. Projekt trwał od listopada 2019 do marca 2020 roku. Wszyscy z powodzeniem zrealizowali jego założenia. Za wytrwałość w prowadzeniu budżetów, spotkania z mentorami, udział w warsztatach, postawione cele i systematyczne oszczędzanie, zgodnie z umową otrzymali zasłużone nagrody – świadczenie pieniężne w wysokości 500 złotych. Nagrody przekazano w postaci banknotów o nominale 500 złotych, co dla większości okazało się być dodatkową atrakcją. Listy z podziękowaniami dla Dyrektora placówki, Wychowawców i Opiekunów oraz gratulacjami dla wychowanków przekazali Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej – dr inż. Kazimierz Janiak oraz Senator RP Grzegorz Bierecki.

Galeria zdjęć

pom-zdjecie-10.jpg
Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Międzyrzecu Podlaskim z uczestnikami projektu na zakończenie projektu

pom-zdjecie-20.jpg
Uczestnicy projektu z Janowa Podlaskiego

pom-zdjecie-30.jpg
Młodzież podczas warsztatów