Zapraszamy na konkurs „Rodzinne rozmowy o świecie finansów”

14:35 02.03.2020 r.

 

Mamy wielką przyjemność zaprosić wszystkich pełnoletnich członków Kasy Stefczyka oraz Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej do konkursu pt.: „Rodzinne rozmowy o świecie finansów”, którego organizatorem jest SKEF. Na zwycięzce czeka nagroda pieniężna!

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK),
  • być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Praca konkursowa powinna składać się z co najmniej 2 stron w formacie A4 i obejmować zagadnienie/a z zakresu ekonomii/finansów/budżetu domowego jakie według uczestnika konkursu rodzic powinni przekazać dzieciom z uzasadnieniem dlaczego wskazane w pracy pojęcia zasługują na wyjaśnienie. Całość należy przesłać, wraz z formularzem konkursowym, na adres Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Konkurs Rodzinne rozmowy o świecie finansów” do dnia 17 kwietnia 2020 r. godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00).

Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do 30 kwietnia 2020 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!