cyberbezpieczenstwo

Zyskaj wiedzę o cyberbezpieczeństwie i wygraj!

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. Z cyberbezpieczeństwem na „TY”. W każdej z czterech edycji do wygrania nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w ramach realizacji celu statutowego SKEF: inicjowania, prowadzenia i wspierania działań na rzecz krzewienia edukacji finansowej oraz ochrony konsumentów.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

Konkurs będzie trwał od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w czterech comiesięcznych edycjach. Każda edycja konkursu będzie odbywała się jeden raz w miesiącu i będzie się rozpoczynała każdego 1 dnia miesiąca. Pierwsza edycja konkursu rozpoczyna się 1 września 2021 r. Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status Członka Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak wziąć udział:

Krok I – Zapoznaj się z regulaminem konkursu.

Krok II – Przeczytaj artykuł na temat cyberbezpieczeństwa. Znajdziesz go m.in. na stronie http://www.skef.pl oraz w miesięczniku „Czas Stefczyka”.

Krok III – Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Krok IV – Na kuponie konkursowym udziel odpowiedzi w części I (test) oraz w części II (pytanie opisowe).

Krok V – Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kuponem konkursowym prześlij na adres:
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
ul. Legionów 126
81- 472 Gdynia
z dopiskiem:
Z cyberbezpieczeństwem na TY

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z materiałami konkursowymi znajdują się na stronie: https://www.skef.pl/z-cyberbezpieczenstwem-na-ty/.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!