Informacja o wycofaniu haseł jednorazowych

Informacja o wycofaniu haseł jednorazowych

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy o usługach płatniczych z dniem 20 grudnia 2018 r. oraz nakładającymi na Dostawcę Usług Płatniczych (również Kasę) wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, jedyną dopuszczalną formą autoryzacji w trybie silnego uwierzytelnienia Członka transakcji płatniczych (przelewów) będzie jednorazowe hasło wysyłane w formie SMS, który ponadto będzie musiał zawierać następujące informacje: dane odbiorcy przelewu, numer rachunku odbiorcy przelewu, kwotę transakcji płatniczej. Wobec czego dotychczas stosowane przez Kasę Listy haseł jednorazowych muszą zostać wycofane z uwagi na niespełnianie nowych wymogów prawnych.

Pragniemy poinformować, że z dniem 2 września 2019 r., w celu wykonania powyższego obowiązku, zostanie wycofana możliwość korzystania z List haseł jednorazowych, służących autoryzacji operacji internetowych w ramach usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka.

Już teraz zachęcamy do korzystania z haseł jednorazowych wysyłanych za pośrednictwem SMS-a.

Przed przystąpieniem do zmiany ustawień przez usługę bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka należy zweryfikować poprawność Państwa numeru telefonu w panelu „Ustawienia” w zakładce „Moje dane”. Jeżeli Państwa numer telefonu uległ zmianie, należy go zaktualizować w Placówce Kasy bądź za pośrednictwem Infolinii Kasy Stefczyka pod numerem 801 600 100.

Następnie zmiany ustawień można dokonać przez serwis internetowy wg poniższej instrukcji:

  • Wchodzimy w panel „Ustawienia” → „Zarządzanie autoryzacją” → „Jednorazowe Hasła SMS”.

  • Następnie należy wcisnąć przycisk „Zmień”, zweryfikować numer telefonu i kliknąć „Dalej”.

  • W kolejnym kroku należy wprowadzić otrzymane na telefon hasło jednorazowe, potwierdzić hasłem z listy haseł jednorazowych oraz kliknąć „Akceptuj”.