Czy komputery używane do obsługi rachunków muszą być zabezpieczone w specjalny sposób?

Komputer nie musi posiadać specjalnych rozwiązań zabezpieczających, niemniej wskazane jest, aby każdy komputer pracujący w sieci posiadał podstawową ochronę nie tylko ze względu na wykonywanie transakcji w serwisie internetowym, ale również ochronę innych danych i programów. Środkami zabezpieczającymi, jakie można stosować, są między innymi:

  • legalne, aktualne oprogramowanie antywirusowe,
  • stosowanie haseł dostępu niewykorzystywanych w innych programach i systemach oraz okresowe jego zmiany,
  • wygaszacze ekranu chronione hasłem,
  • używanie bezpiecznych systemów operacyjnych,
  • oprogramowanie typu „zapora ogniowa” (ang. „firewall”).

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa należy też pamiętać, aby unikać korzystania z nieznanych komputerów (np. w kawiarenkach internetowych) i po zakończeniu sesji wylogować się z serwisu internetowego.

powrót