Czy można korzystać z serwisu internetowego w kawiarenkach internetowych?

Technicznie jest to możliwe, ale ze względu na bezpieczeństwo zalecane jest unikanie nieznanych komputerów do korzystania z serwisu internetowego usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka (np. w kawiarenkach internetowych). Dotyczy to również komputerów, z których korzystają lub do których mają dostęp nieznane osoby. Po zakończeniu pracy należy użyć funkcji „Wyloguj” i zamknąć przeglądarkę. Programy zainstalowane na komputerze pochodzące z niepewnych źródeł mogą być zagrożeniem. Należy unikać instalowania takich programów na komputerze używanym do korzystania z serwisu internetowego.

powrót