Czy w serwisie internetowym można utworzyć/zachować dane wykonywanego polecenia przelewu?

Zarówno w serwisie internetowym, jak i w serwisie telefonicznym, po połączeniu z operatorem Tele-Kasy, można stworzyć szablon zdefiniowanego polecenia przelewu. Kolejne polecenia przelewu do nadawcy zdefiniowanego w szablonie można wykonywać bez wpisywania danych od nowa. Można również modyfikować dane we wcześniej zapisanym szablonie oraz usuwać istniejące szablony.

powrót