Jak można sprawdzić, czy połączenie jest rzeczywiście szyfrowane protokołem SSL (256 bitów)?

W zakresie bezpieczeństwa stawiamy na wysokie standardy - przekonaj się sam!

  1. Mozilla Firefox (wersja 36.0 lub nowsze): po lewej stronie od paska adresowego przeglądarki znajduje się kłódka świadcząca o tym, że strona jest szyfrowana. Kliknięcie przycisku „Więcej informacji” spowoduje wyświetlenie bardziej szczegółowych informacji o wystawionym certyfikacie oraz o wykorzystanym na stronie szyfrowaniu.
  2. Internet Explorer (wersja 11.0 i nowsza): z prawej strony paska adresowego widoczny jest symbol przedstawiający kłódkę. Po jednokrotnym kliknięciu kłódki pojawi się opcja „Wyświetl certyfikaty”. Wybranie jej spowoduje wyświetlenie informacji o wystawionym certyfikacie.
  3. Opera (wersja 34.0 i nowsze): z lewej strony paska adresowego widoczny jest prostokąt, wewnątrz którego znajduje się ikona symbolizująca kłódkę oraz informacja: „Zabezpieczona”. Po kliknięciu tego pola pojawi się okno, w którym widoczne są informacje na temat zabezpieczonego połączenia. Po jednokrotnym kliknięciu opcji „Szczegóły” pojawi się informacja o tym, kto jest właścicielem certyfikatu.
  4. Google Chrome (wersja 39.0 i nowsze): z lewej strony paska adresowego powinien znajdować się symbol kłódki. Kliknięcie tego elementu spowoduje wyświetlenie informacji o tym, że certyfikat bezpieczeństwa wystawiony jest dla „*kasastefczyka.pl”. W zakładce "Szczegóły" umieszczone są informacje na temat zastosowanego na witrynie szyfrowania.
powrót