Jak ustalane jest po raz pierwszy hasło do serwisu internetowego/telefonicznego usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka?

Pierwsze hasło do serwisu internetowego nadawane jest przez operatora Tele-Kasy podczas aktywacji usługi bankowości elektronicznej. Aby aktywować usługę przygotuj swój login, listę haseł jednorazowych i dokument tożsamości, a następnie połącz się operatorem Tele-Kasy pod jednym z tych numerów telefonu: 801 800 100 lub (+48) 58 782 95 00 (opłata zgodna z taryfą operatora). Operator pomoże Ci zalogować się po raz pierwszy do serwisu internetowego przy pomocy hasła z listy haseł jednorazowych. Po zalogowaniu system poprosi Cię o zmianę tymczasowego hasła na nowe, indywidualne hasło, znane tylko Tobie. Hasło do serwisu telefonicznego możesz ustalić samodzielnie w serwisie internetowym. Wystarczy wybrać: Ustawienia > Kanały dostępu > Operacje przy Serwisie telefonicznym > Zmień hasło dostępu. Następnie należy wybrać odpowiednie pola w formularzu przy zachowaniu wymogów dla danego hasła oraz potwierdzić zmianę hasła dostępu hasłem jednorazowym.

powrót