Jak ustalane jest po raz pierwszy hasło do serwisu internetowego/telefonicznego usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka?

Poznaj zasady bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, jakimi się kierujemy.

Sposób ustanawiania pierwszego hasła do serwisu internetowego zależy od sposobu aktywacji serwisu. Jeśli chcesz aktywować usługę przez stronę internetową,
przejdź pod adres https://online.kasastefczyka.pl i wybierz przycisk „Aktywuj dostęp”. Następnie po weryfikacji Twoich danych i loginu zostaniesz poproszony
wpisanie nowego hasła do serwisu.

Jeśli chcesz aktywować usługę przez operatora Tele-Kasa, przygotuj swój login, dokument tożsamości i telefon komórkowy, który podałeś w placówce Kasy.
Następnie połącz się z operatorem Tele-Kasa pod jednym z numerów: 801 800 100 lub 58 782 95 00. Po weryfikacji przez operatora na Twój numer
telefonu komórkowego zostanie przesłane hasło tymczasowe, które przy pierwszym logowaniu należy zmienić na nowe indywidualne hasło, znane tylko Tobie.

Hasło do serwisu telefonicznego możesz ustalić samodzielnie w serwisie internetowym. Wystarczy wybrać: Ustawienia > Kanały dostępu > Operacje przy Serwisie telefonicznym > Zmień hasło dostępu. Następnie należy wybrać odpowiednie pola w formularzu przy zachowaniu wymogów dla danego hasła oraz potwierdzić
zmianę hasła dostępu hasłem jednorazowym.

powrót