Jakie rachunki można obsługiwać za pomocą usługi bankowości elektronicznej?

Usługa bankowości elektronicznej umożliwia dostęp m.in. do:

  • rachunków osobistych,
  • rachunków firmowych,
  • rachunków systematycznego oszczędzania,
  • rachunków oszczędnościowych
  • lokat,
  • pożyczek/kredytów,
  • ubezpieczeń.
powrót