Czy oprócz numeru rachunku sprawdzana jest zgodność danych polecenia przelewu wpisanych w polu „odbiorca”?

Przelewy w Kasie Stefczyka - poznaj zakres wymaganych formalności.

Jeśli jako odbiorca zostanie wpisana inna osoba niż właściciel rachunku płatniczego, to polecenie przelewu zostanie zrealizowane czy nie?

Zgodnie z przepisami księgowanie polecenia przelewu następuje według numeru rachunku. Inne dane nie są weryfikowane.

powrót