Czym jest marża i gdzie sprawdzę jej wysokość?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty, Kasa Stefczyka udostępniła usługę informowania użytkowników kart Kasy Stefczyka o wysokości marży czyli kwocie łącznych opłat za przewalutowanie zlecenia płatniczego denominowanego w walucie innej niż PLN wykonanego na terenie kraju EOG* jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC).

Jeśli dokonują Państwo transakcji płatniczych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym na terenie Unii Europejskiej), mogą Państwo włączyć usługę powiadomień o marży. W tym celu należy zalogować się do bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka i wybrać zakładkę „Karty”.

W każdej chwili Klienci mogą dokonać zmiany parametrów: zarówno włączenia, jak i wyłączenia powiadomień. W ramach nowej funkcjonalności możliwe jest przeglądanie zestawień operacji transgranicznych z danego miesiąca, dzięki czemu Klienci mają kontrolę nad swoimi transakcjami w innych walutach.

Przykładowy komunikat SMS oraz e-mail:

SMS:

Nadawca: KartySKOK

Treść:

Karta: XXXXXXXXXXXX6685

Data: dd/mm/rrrr godz. gg.mm

Kwota: 154,85 EUR / 745,22 PLN

Odbiorca: HOTEL TATRANSKA LOMNICA, VYSOKE TATRY SK

Marza: 4,99%

E-mail:

Nadawca: KartySKOK

Temat: Informacja dot. opłaty za przeliczenie waluty

Treść:

Dzień dobry,

w związku z Rozporządzeniem UE nr 2019/518 przesyłamy informację dot. opłaty za przeliczenie waluty.

Karta: XXXXXXXXXXXX6685

Data: dd/mm/rrrr godz. gg.mm

Kwota: 154,85 EUR / 745,22 PLN

Odbiorca: HOTEL TATRANSKA LOMNICA, VYSOKE TATRY SK

Marża: 4,99%

Informujemy również, że na stronie Visa znajdą Państwo kalkulator – przelicznik walut:

https://www.visa.pl/wsparcie-visa/konsument/travel-support/exchange-rate-calculator.html

**EOG - Europejski Obszar Gospodarczy (lista krajów EOG dostępna będzie w bankowości elektronicznej).

powrót