Czy gromadzenie środków na lokacie jest bezpieczne?

Gromadzenie środków na lokacie to jeden z najbezpieczniejszych sposobów oszczędzania. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Kasie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że Państwa środki są całkowicie bezpieczne do równowartości w złotych 100 000 euro. Szczegółowy katalog wyłączeń przedmiotowych i podmiotowych objętych ochroną gwarancyjną zawarty jest w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

powrót