Czy od zysku z lokaty trzeba zapłacić podatek?

Warunki lokaty w Kasie Stefczyka - wyjaśniamy istotne kwestie, dbając o Twoje oszczędności.

Tak. W Polsce od wszystkich zysków osiągniętych z zainwestowanego kapitału płaci się podatek – dotyczy on zarówno udanych inwestycji na giełdzie, zysków z obligacji, jak również odsetek z lokat. Podatek od zysków kapitałowych wynosi 19%.

powrót