Czy warto konsolidować zobowiązania finansowe?

Słowo „konsolidacja” wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie „consolidatio” oznacza uspójnienie, zjednoczenie, połączenie się. W naszym codziennym życiu najczęściej używamy go w kontekście finansów, mówiąc o konsolidacji kredytów i pożyczek.

Jeżeli spłacasz lub spłacałeś kilka  pożyczek lub kredytów naraz, wiesz z jakimi problemami i stresem się to wiąże. Zobowiązania zaciągnięte w różnych instytucjach, na innych warunkach, które dodatkowo musimy spłacać w różnych terminach. To oznacza dla Ciebie konieczność pamiętania o każdej racie, którą musisz zapłacić na inne konto, w różnych terminach, często w innym banku. A to wiąże się z dużą liczbą przelewów i sporą stratą czasu. A gdyby ktoś zaproponował Ci przejęcie wszystkich Twoich zadłużeń, a w zamian płaciłbyś tylko jedną i  zapewne niższą ratę miesięcznie?

Tak właśnie działa konsolidacja. Instytucje finansowe oferują rozmaite pożyczki i kredyty konsolidacyjne, które pozwalają na zamianę kilku kredytów czy pożyczek w jedną. Oferta konsolidacyjna działa na zasadzie spłaty posiadanych przez Ciebie zobowiązań i zamiany ich na jedno, nowe zobowiązanie w danej instytucji finansowej. W zamian całkowitą sumę jaka wynika z dotychczas posiadanych zobowiązań, będziesz spłacał tylko raz w miesiącu w postaci jednej raty. Taka rata może okazać się niższa od Twoich dotychczasowych spłat. Jeżeli spłacanie rat okazało się dla Ciebie zbyt dużym ciężarem finansowym, w ofercie konsolidacyjnej możesz dodatkowo wydłużyć okres spłat, co wpłynie na obniżenie miesięcznych wydatków i poprawienie domowego budżetu.

Pamiętaj, że oferty konsolidacji zadłużenia mają charakter bardzo indywidualny – dużo zależy od wysokości Twoich dotychczasowych  rat, okresu ich spłaty, czy  Twojej historii kredytowej itp.

powrót