Co składa się na pożyczkę? Dowiedz się czym są kapitał, prowizja czy oprocentowanie.

Poznaj elementy pożyczki i przestań obawiać się nieprzewidzianych wydatków

Kiedy zbliżamy się do decyzji o zaciągnięciu pożyczki, istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę. Proces zaciągnięcia kredytu może być uwzględniać różne składniki, które wpływają na ostateczny koszt i warunki pożyczki. Zapoznaj się z najważniejszymi elementami swojego zobowiązania opisanymi w poniższej infografice, a umowa kredytowa będzie dla Ciebie jasna i zrozumiała.

1. Kapitał: Jest to całkowita kwota kredytu, którą klient pozyskuje od pożyczkodawcy na podstawie zawartej umowy. To kwota, którą będziesz musiał zwrócić wraz z odsetkami w określonym czasie.
2. Oprocentowanie kredytu: To procentowy koszt pożyczki, który klient musi zapłacić pożyczkodawcy za możliwość korzystania z kapitału. Oprocentowanie stanowi sumę dwóch elementów: stawki referencyjnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej oraz marży instytucji finansowej, ustalanej w zależności od polityki i zasad danej instytucji. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne.
3. RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania): Jest to całkowity koszt zobowiązania, wyrażony jako procentowa wartość całkowitej kwoty pożyczki w skali jednego roku. To ważny wskaźnik, który pozwala porównać różne oferty pożyczkowe.
4. Prowizja: To opłata pobierana przez instytucję finansową za udzielenie pożyczki. Jest to określony procent od przyznanego kredytu i może mieć istotny wpływ na ostateczny koszt pożyczki.
5. Zabezpieczenie podstawowe: Jeśli występuje, ma za zadanie zabezpieczyć pożyczkodawcę na wypadek braku zdolności pożyczkobiorcy do spłacenia zaciągniętego długu. Może to obejmować ubezpieczenia od śmierci, kalectwa, niezdolności do pracy itp.
6. Dodatkowe zabezpieczenia: Na podstawie indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta, pożyczkodawca może wymagać dodatkowych zabezpieczeń spłaty pożyczki, takich jak zabezpieczenia majątkowe, pełnomocnictwo do rachunku czy poręczenie osoby fizycznej.
7. Inne opłaty: Mogą to być koszty prowadzenia rachunku płatniczego lub inne opłaty ponoszone przez klienta w danej instytucji finansowej.

Masz dodatkowe pytania dotyczące elementów składowych pożyczki? Nasi eksperci finansowi służą pomocą w placówkach, na czacie oraz przez infolinię 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora).

Najlepsza oferta to taka, która odpowiada zarówno Twoim potrzebom, jak i możliwościom finansowym.

powrót