Jak budować pozytywną historię kredytową?

Historia kredytowa – podpowiadamy, jak zbudować lub poprawić historię kredytową krok po kroku. Z nami pożyczanie staje się proste!

Jednym z najważniejszych elementów procesu analizy wniosku pożyczkowego jest weryfikacja historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. Pozytywna podkreśli rzetelność płatniczą wnioskującego, zwiększając jego szanse na otrzymanie finansowania. Negatywna może skutecznie ją przekreślić. Jak budować pozytywną historię kredytową?

Biuro Informacji Kredytowej jest największym w Polsce rejestrem danych o zobowiązaniach płatniczych względem banków, kas oszczędnościowo-kredytowych i pozabankowych instytucji finansowych. Zarówno tych spłacanych przez klientów indywidualnych, jak i przez przedsiębiorców.

Czym jest historia kredytowa?

Historia kredytowa to ogół informacji dotyczących zaciągniętych przez konkretny podmiot zobowiązań finansowych: pożyczek krótko-, średnio- i długoterminowych, kredytów czy limitów na kartach kredytowych. Danych do budowania historii kredytowej dostarczają BIK-owi instytucje finansowe: wszystkie banki komercyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz niektóre pozabankowe instytucje finansowe. Obowiązek przekazywania informacji i ich regularnego uaktualniania nakłada na nie prawo bankowe. Historia kredytowa jest jednym z najważniejszych elementów oceny zdolności kredytowej, zwłaszcza w ujęciu jakościowym.

Raport BIK – raport z historii kredytowej

Jeśli chcesz sprawdzić, w jaki sposób widzą Cię instytucje finansowe, możesz pobrać Raport BIK na swój temat. Raport z historii kredytowej zawiera dane o spłaconych zobowiązaniach kredytowych wraz ze szczegółowymi informacji na ich temat: pożyczkodawcy (kredytodawcy), kwocie, terminowym uregulowaniu zobowiązania lub opóźnieniu (jeśli do niego doszło – jak dużym). W dokumencie znajdują się także dane na temat aktualnie spłacanych rat. Po taki dokument warto sięgnąć, zwłaszcza jeśli:

  • planujesz wnioskować o pożyczkę i przypuszczasz, że Twoja historia kredytowa pozostawia wiele do życzenia, będziesz mieć wtedy czas, aby spróbować ją poprawić;
  • instytucja finansowa odmówiła Ci pożyczki - dzięki raportowi dowiesz się, czy przyczyną odmownej decyzji były opóźnienia w spłacie rat.

Jak budować pozytywną (i poprawić) historię kredytową?

Aby budować pozytywną historię kredytową:

  • terminowo spłacaj raty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz limity na kartach kredytowych. To najlepszy sposób na zbudowanie wizerunku rzetelnego pożyczkobiorcy;
  • korzystaj z produktów kredytowych, zawierając kolejne umowy, np. pożyczki ratalnej lub karty kredytowej. Pamiętaj jednak, aby poprzedzić swoją decyzję rzetelną oceną możliwości finansowych. Jeśli sięgniesz po pożyczkę i nie spłacisz jej w terminie, ten fakt wpłynie negatywnie na Twoją historię kredytową;
  • sięgaj po zakupy ratalne. Zwłaszcza jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z produktów kredytowych. Dla wielu pożyczkodawców brak historii kredytowej może być bowiem większą niedogodnością niż historia kredytowa, która nie jest wzorcowa. Bez historii kredytowej wnioskującego kredytodawca nie dysponuje bowiem danymi, które pozwoliłby mu ocenić jego wiarygodność płatniczą;
  • zrezygnuj ze składania kilku wniosków kredytowych w niewielkich odstępach czasu. Do bazy BIG trafiają nie tylko informacje o aktualnie spłacanych zobowiązaniach, ale także zapytania banków na Twój temat, wysłane już na etapie składania wniosku kredytowego. Wysłanie dużej liczby wniosków w krótkim okresie może być postrzegane jako desperackie próby ratowania trudnej sytuacji finansowej. A to z pewnością nie wpłynie pozytywnie na historię kredytową.

Jedną z podstawowych informacji, które sprawdza pracownik instytucji finansowej podczas analizy wniosku kredytowego, są właśnie informacje z BIK-u. Pozytywna historia nie tylko ułatwia uzyskanie kredytu, ale często umożliwia jego uruchomienie na lepszych warunkach.

powrót