Jak budować pozytywną historie kredytową?

Historia kredytowa to wszelkie informacje, które dotyczą zaciągniętych przez nas zobowiązań kredytowych, np. pożyczek krótko-, średnio-i długoterminowych czy limitów na kartach kredytowych. Raport z historii kredytowej zawiera dane o spłaconych zobowiązaniach kredytowych, ich wysokościach wraz z informacją, czy były regulowane terminowo, a także wiadomość o naszych aktualnych zobowiązaniach. Instytucją gromadzącą takie dane jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Budowanie dobrej historii kredytowej następuje poprzez zawieranie umów kredytowych, np. na pożyczkę ratalną lub na kartę kredytową, ale i poprzez ich terminowe regulowanie. Jedną z podstawowych informacji, które sprawdza pracownik instytucji finansowej podczas analizy wniosku kredytowego, są właśnie informacje z BIK-u. Pozytywna historia nie tylko ułatwia uzyskanie kredytu, ale często umożliwia jego uruchomienie na lepszych warunkach.

powrót