Przekaż 1% swojego podatku

Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na wsparcie i możliwość kontynuowania projektu "Fundusz Stypendialny", prowadzonego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

15:07 24.01.2012 r.

Szanowni Państwo,

    Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (KRS 0000053057) jest organizacją pożytku publicznego, która w szerokim zakresie działa na rzecz konsumentów usług finansowych. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną, doradczą, wydawniczą i charytatywną, popularyzując edukację finansową i przyczyniając się do podnoszenia świadomości ekonomicznej społeczeństwa. Ze środków pieniężnych otrzymanych z odpisu 1% podatku oraz wpłat i darowizn SKEF realizuje projekt o nazwie Fundusz Stypendialny. Projekt skierowany jest do studentów zajmujących się problemami finansów, sferą informacji, a także do przyszłych ekonomistów, prawników, przedsiębiorców i dziennikarzy, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, legitymują się działalnością na polu naukowym lub działalnością charytatywną i posiadają w tym zakresie udokumentowane osiągnięcia. O stypendia mogą się starać także wychowankowie domów dziecka podejmujący naukę w szkołach wyższych na kierunkach, gdzie programy nauczania zawierają elementy ekonomii, finansów, prawa finansowego i zarządzania. Dzięki hojności naszych dotychczasowych Darczyńców, którzy zdecydowali się przekazać 1% swojego podatku, uruchomiliśmy do chwili obecnej wypłatę stypendiów dla 47 studentów z uczelni wyższych z całej Polski.

    W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na wsparcie i możliwość kontynuowania naszego projektu o nazwie Fundusz Stypendialny. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę 1% podatku dochodowego za 2011 rok na rzecz SKEF. Jesteśmy przekonani że projekt ten spotka się z przychylnością członków i przyjaciół Stowarzyszenia. Więcej informacji o naszej działalności znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.skef.pl. Darowizny na rzecz Funduszu Stypendialnego SKEF można wpłacać na następujący rachunek bankowy

FUNDUSZ STYPENDIALNY

BZ WBK SA III/o Gdynia

51 1090  1102  0000  0001  1108  1451