Placówki i Bankomaty Zaloguj się ZŁÓŻ WNIOSEK

Ład korporacyjny

Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka informuje, że w związku z podjęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. wprowadzającej „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem przyjęły uchwały dotyczące stosowania zawartych w nim zasad począwszy od 1 stycznia 2015 r., z zastrzeżeniem tych, których stosowanie jest niedopuszczalne ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub których wprowadzenie byłoby dla Kasy nadmiernie uciążliwe, lub których wprowadzenie jest nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności i specyfiki Kasy.

Poniżej informacja o wyłączeniu stosowania wskazanych w niej zasad wraz z uzasadnieniem oraz dodatkowe wyjaśnienia do dwóch z zasad, których stosowanie Kasa deklaruje.

Zasady ładu korporacyjnego

Informacja o wyłączeniu stosowania zasad wraz z uzasadnieniem

Podstawowa struktura organizacyjna

Polityka informacyjna

Zasady rozpatrywania reklamacji w Kasie Stefczyka oraz Regulamin udostępniania dokumentów, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy Prawo spółdzielcze, wraz z formularzem Wniosku, dostępne są w zakładce „Pliki do pobrania”.

Kasa Stefczyka zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości składa w Krajowym Rejestrze Sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, odpis uchwały organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności jednostki - w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą Polityką informacyjną Kasy zamieszczamy poniżej bieżące dokumenty z zakresu Informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Kasy.

 
Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl