RODO

RODO to rozporządzenie o ochronie danych osobowych, a konkretniej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie stosuje się od 25 maja 2018r.

Ustawa z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych reguluje kwestie prawne związane z ochroną danych osobowych i zapewnia stosowanie przepisów RODO.

Akty prawne - grafika tytułowa