Ważne zmiany, o których warto wiedzieć

13:50 28.08.2019 r.

12885-stefczyk-komunikat-psd-2-1171x489-px-dn0.jpg

Szanowni Państwo,
mamy dla Państwa ważną informację dotyczącą zmian mających na celu podniesienie bezpieczeństwa dostępu do bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka. Nowe zasady wynikają również z dostosowania się do wymagań unijnej dyrektywy PSD2.

14 września 2019 r. zmianie ulega sposób logowania do bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka.

Co się zmieni?

Logujemy się tak jak dotychczas poprzez podanie prawidłowego loginu i hasła, ale uzyskują Państwo dodatkowe zabezpieczenie w postaci jednorazowego hasła wysłanego SMS-em. Wiadomość przyjdzie pod wskazany przez użytkownika numer telefonu do obsługi bankowości elektronicznej, pod który obecnie wysyłany jest SMS autoryzujący transakcje płatnicze.

Pamiętaj o autoryzacji przez SMS

Jeżeli jeszcze nie dokonali Państwo zmiany metody autoryzacji na jednorazowe hasła SMS, do 14.09.2019 r. mogą jej Państwo dokonać, logując się dotychczasową metodą do bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka (podając tylko login i hasło) i zmieniając w niej metodę autoryzacji.

Przed przystąpieniem do zmiany ustawień przez usługę bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka należy zweryfikować poprawność Państwa numeru telefonu w panelu „Ustawienia” w zakładce „Moje dane”. Jeżeli Państwa numer telefonu uległ zmianie, należy go zaktualizować w placówce Kasy bądź za pośrednictwem infolinii Kasy Stefczyka pod numerem 801600100. Następnie zmiany ustawień można dokonać wg poniższej instrukcji:

Jak ustawić nowy numer

Po zalogowaniu do bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka wchodzimy w panel „Ustawienia” → „Zarządzanie autoryzacją” → „Jednorazowe Hasła SMS”. Następnie należy wcisnąć przycisk „Zmień”, zweryfikować numer telefonu i kliknąć „Dalej”.

W kolejnym kroku należy wprowadzić otrzymane na telefon hasło jednorazowe, potwierdzić hasłem z listy haseł jednorazowych oraz kliknąć „Akceptuj”.

Po 14.09.2019 r. zmiana metody autoryzacji, a tym samym możliwość zalogowania się do bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka, będzie możliwa wyłącznie za pośrednictwem Operatora Tele-Kasa. Z Tele-Kasą skontaktują się Państwo pod jednym z tych numerów telefonu: 801 800 100 lub (+48) 58 782 95 00 (opłata zgodna z taryfą operatora). 

Likwidacja list haseł jednorazowych

W konsekwencji od 2.09.2019 r. likwidujemy Listy Haseł Jednorazowych. Wymogi nowych przepisów, jakie nakłada dyrektywa PSD2, uniemożliwiają autoryzowanie transakcji płatniczych tą metodą.

Jednorazowe hasło SMS do autoryzacji transakcji płatniczych

Od 14.09.2019 r. każde polecenie przelewu na rachunek inny niż rachunek własny w Kasie będzie wymagał podania jednorazowego hasła SMS wysłanego przez Kasę użytkownikowi pod wskazany przez niego numer telefonu. W treści SMS-a będą zawarte następujące informacje:

  • nazwa odbiorcy,
  • numer rachunku odbiorcy,
  • kwota transakcji płatniczej,

Dane te będą zawsze danymi wskazanymi przez użytkownika w poleceniu przelewu. Należy pamiętać, żeby zawsze w celu bezpieczeństwa zweryfikować treść SMS-a z treścią przelewu.  

Połączenie urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana została aplikacja mobilna z kontem

Po 14.09.2019 r., żeby nadal korzystać z usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka za pośrednictwem aplikacji mobilnej, konieczne będzie sparowanie urządzenia mobilnego (telefonu, tabletu), na którym została zainstalowana aplikacja mobilna z bankowością elektroniczną Kasy Stefczyka. Będzie to wymagało pobrania nowej wersji aplikacji mobilnej, następnie dokonania procedury logowania poprzez podanie loginu, podania hasła do aplikacji mobilnej oraz podania jednorazowego hasła SMS wysłanego pod wskazany przez użytkownika numer telefonu służący autoryzacji. Następnie będzie można nadać krótki numer PIN, dzięki któremu po przeprowadzeniu tej procedury będzie można się szybko i bezpiecznie zalogować do aplikacji mobilnej bez konieczności podawania loginu – wystarczający będzie PIN i jednorazowe hasło SMS. Jeżeli użytkownik zaprzestanie korzystania z danego urządzenia mobilnego, na którym została zainstalowana aplikacja mobilna bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka, można będzie usunąć to urządzenie za pośrednictwem bankowości elektronicznej na stronie www.kasastefczyka.pl