18 października unie kredytowe obchodzą swoje święto

Od 1948 roku dzień ten jest wyjątkową okazją do zaakcentowania prospołecznej i ekonomicznej roli instytucji o charakterze spółdzielczym, kierujących się w swym działaniu ideą: „nie dla zysku, nie dla filantropii, lecz po to, by służyć".

15:39 17.10.2012 r.

Unie kredytowe, w Polsce działające jako Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo- Kredytowe, to popularna na całym świecie alternatywa finansowa dla banków komercyjnych. Unie działają na zasadach samopomocy finansowej, zgodnie z którymi powierzone im środki wracają do członków w postaci lepszej oferty i inwestycji w lokalną kulturę i sztukę. Skupiają się na budowaniu prywatnego i publicznego dobra, opierając się na najlepszych wzorach spółdzielczości.

Unie kredytowe z ponad 100 krajów świata zrzesza Światowa Rada Unii Kredytowych (World Council of Credit Unions, WOCCU), której pierwszym wiceprzewodniczącym jest Grzegorz Bierecki - przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej SKOK. Łącznie do WOCCU należy ponad 53 tysiące unii, które łączą 196 milionów członków.