Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli

12:05 16.10.2017 r.

stefczyk-podpis.jpg

Działając na podstawie art. 39 § 1, art. 40 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz § 28 ust. 1 Statutu Kasy, Zarząd SKOK im. Franciszka Stefczyka zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. o godzinie 14:00 w Gdyni przy ul. Legionów 126-128.