Placówki i Bankomaty Zaloguj się ZŁÓŻ WNIOSEK

O nas

a44822c946184c9ebddc638bd22298c8ashx

Historia

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka powstała w 1993 roku.

W pierwszym okresie swojej działalności Kasa miała charakter branżowy, tzn. kierowała usługi głównie do jednej grupy zawodowej – do pracowników przedsiębiorstw morskich wybrzeża gdańskiego. W połowie lat 90. Kasa Stefczyka poprzez fuzję z innymi spółdzielczymi kasami przekształciła się w instytucję obsługującą grupę osób powiązanych przynależnością do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Rozpoczęto otwieranie placówek poza zakładami pracy, aby korzystanie z usług Kasy było dostępne dla każdego.

Kasa nawiązuje do tradycji polskiej spółdzielczości finansowej z przełomu XIX i XX wieku. U schyłku XIX wieku ideę finansowej samopomocy rozwinął i wcielił w życie dr Franciszek Stefczyk – patron naszej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.  Stworzone przez niego pod koniec XIX wieku Kasy Stefczyka odegrały ważną rolę gospodarczo-społeczną na ziemiach polskich, kładąc kres lichwie pieniężnej.

W okresie międzywojennym w Polsce spółdzielczość była już zjawiskiem powszechnym. W 1939 roku istniało 3500 zapoczątkowanych przez Stefczyka spółdzielczych kas, do których należało 1,5 mln Polaków. Instytucje te, podobne do dzisiejszych SKOK-ów, były popularnie zwane Kasami Stefczyka.

Po 1947 roku Kasy zostały rozwiązane, a majątek znacjonalizowano lub rozgrabiono. Ruch spółdzielczości finansowej odrodził się dopiero w III Rzeczpospolitej, dzięki wsparciu Światowej Rady Unii Kredytowych i Związku Zawodowego „Solidarność”.

Ponad 25 letnia działalność

Kasa Stefczyka od początku swojej działalności dynamicznie się rozwija. Obecnie jest największą kasą oszczędnościowo-kredytową w Polsce – w prawie 400 placówkach obsługuje blisko 900 000 Klientów.

Kasa Stefczyka opiera się wyłącznie na polskim kapitale, jest własnością swoich Klientów, a wypracowany zysk służy budowaniu bezpieczeństwa zgromadzonego przez nich kapitału. Dlatego właśnie Kasa Stefczyka, w dobie największych kryzysów finansowych, zachowuje stabilność finansową.

Misją Kasy Stefczyka jest walka z wykluczeniem finansowym Polaków. Zadanie to realizowane jest m.in. poprzez różnorodne projekty edukacji finansowej, skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Można do nich zaliczyć współorganizowane ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej akcje „Żyj finansowo! Czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, wieloetapowy projekt „Pomóż oszczędzać rodzinie” czy Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów. Szczególnym programem jest konkurs stypendialny, wspierający uzdolnione dzieci Klientów Kasy Stefczyka.

Od początku swojego istnienia Kasa Stefczyka identyfikowana jest z rozległą i prowadzoną z prawdziwą pasją działalnością charytatywną. Środki przekazywane są regularnie zarówno osobom prywatnym w celu sfinansowania ich leczenia i rehabilitacji, jak i organizacjom i fundacjom zbierającym pieniądze na cele charytatywne. Kasa, za pośrednictwem Fundacji, zapewnia także regularną pomoc finansową wychowankom kilkudziesięciu domów dziecka z całej Polski.

Kasa Stefczyka finansuje także wiele inicjatyw i wydarzeń kulturalnych, występując w roli ich sponsora lub organizatora. Dzięki wsparciu Kasy odbywają się liczne koncerty muzyki poważnej i sakralnej, dotowane są festiwale i przeglądy, powstają również wartościowe produkcje filmowe.

Kasa wspiera także sportowców – z pomocy Kasy korzystają miedzy innymi młodzi pływacy, piłkarze, tancerze czy baseballiści. Kasa finansowała m.in. olimpijczyka Przemysława Czajkowskiego, a obecnie jest sponsorem Pawła Tarnowskiego – mistrza Europy w windsurfingu.

Kasa Stefczyka, w trosce o pielęgnowanie tradycji i zachowanie pamięci historycznej, angażuje się w wiele projektów mających na celu ochronę polskiego dziedzictwa historycznego. Unikatowym przedsięwzięciem było utworzenie w centrali Kasy w Gdyni Izby Pamięci Franciszka Stefczyka. Prezentowane jest w niej niemal trzysta archiwalnych dokumentów i druków oraz kilkadziesiąt innych eksponatów związanych z historią spółdzielczości.

Z inicjatywy Kasy Stefczyka w 2012 roku powołana została Fundacja Stefczyka, która kontynuuje misję pomocową Kasy.

Polityka środowiskowa

Misją i celem Kasy  Stefczyka jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy oraz kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny.

Profil działalności SKOK im. F. STEFCZYKA nie wywiera istotnego wpływu na środowisko. W ramach funkcjonowania Kasa zobowiązuje się do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko wynikającego z jej działalności w możliwie najszerszych aspektach.

Zapoznaj się ze strategią środowiskową Kasy Stefczyka

Zapoznaj się z polityką społeczną realizowaną przez Kasę Stefczyka

Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl