Kasa Stefczyka
Zawsze u siebie

o-nas-600x380.jpg

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka
powstała w 1993 roku.

Współcześnie Kasa Stefczyka walczy z wykluczeniem finansowym Polaków. Realizuje projekty edukacji finansowej, skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Razem ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej organizuje akcję „Żyj finansowo! Czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, wieloetapowy projekt „Pomóż oszczędzać rodzinie” czy Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów. Szczególnym programem jest konkurs stypendialny, wspierający uzdolnione dzieci Klientów Kasy Stefczyka.

Kasa Stefczyka od początku znana jest z działalności charytatywnej. Osoby prywatne otrzymują pomoc w leczeniu i rehabilitacji, fundacje i organizacje otrzymują fundusze na cele charytatywne, a regularna pomoc finansowa trafia do wychowanków kilkudziesięciu domów dziecka z całej Polski.

Kasa Stefczyka występuje w roli sponsora lub organizatora wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych. Dzięki wsparciu Kasy odbywają się liczne koncerty muzyki poważnej i sakralnej, dotowane są festiwale i przeglądy, powstają również wartościowe produkcje filmowe. Kasa wspiera młodych sportowców.

Unikatowym przedsięwzięciem, w duchu pielęgnowania pamięci historycznej, było utworzenie w centrali Kasy Stefczyka w Gdyni, Izby Pamięci Franciszka Stefczyka. Prezentowane jest w niej niemal trzysta archiwalnych dokumentów i druków oraz kilkadziesiąt innych eksponatów związanych
z historią spółdzielczości.

Z inicjatywy Kasy Stefczyka w 2012 roku powołana została Fundacja Stefczyka, która kontynuuje misję pomocową Kasy. Aby dowiedzieć się więcej na temat działalności Fundacji, kliknij tutaj >

Zarząd

Przedstawiamy członków Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka:

Joanna Mędrzecka
Prezes Zarządu

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1997r.). Doświadczony adwokat, wykładowca akademicki w latach 2001-2013, specjalista w zakresie prawa spółdzielczego i autorskiego. Doradca instytucji sektora Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w zakresie legislacji, postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w latach 2017 – 2020 Wiceprezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Od 1 stycznia 2021r. Prezes Zarządu Kasy Stefczyka.

Andrzej Sosnowski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Absolwent Wydziału Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego
(1991r.). Działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Gdańsku, jeden z twórców sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce (współzałożyciel około 20 Kas).
Pełnił m.in. funkcję lustratora w Dziale Monitoringu i Kontroli Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka i Członka Zarządu SKOK Pracowników Przedsiębiorstw Morskich.

Od 1994 do 31 grudnia 2020r. Prezes Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
im. Franciszka Stefczyka.

W 2010r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Krzysztof Lewandowski
Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Sprzedaży.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (2002r.) oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale Zarządzania i Marketingu (2004r.).

W latach 1998 – 2009 awansował kolejno od Kierownika Oddziału Kasy Stefczyka, przez Dyrektora Regionalnego, Dyrektora Makroregionu, po Dyrektora Departamentu Sprzedaży w Kasie Stefczyka.

Od 2012r. Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży w Stefczyk Finanse Sp. z o.o. S.K.A., a od 2013r. Wiceprezes Zarządu Kasy Stefczyka / Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Sprzedaży.

Jarosław Lech
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Finansowych

Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim (1998r.). Ukończył studia podyplomowe
z Controllingu na Uniwersytecie Gdańskim (2007 r.).

W latach 1999 – 2002 zatrudniony w Ministerstwie Finansów RP, w Departamencie Długu Publicznego jako Specjalista-Analityk Zadłużenia Zagranicznego Skarbu Państwa.

Z Kasą Stefczyka związany od listopada 2002r., gdzie przez pięć lat był Kierownikiem Działu Analiz Finansowych. Od grudnia 2007r. Wiceprezes Zarządu Kasy Stefczyka.

Mirosław Dembiński
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Inwestycyjnych, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Operacyjnych i Ryzyka Operacyjnego

Absolwent Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie na Wydziale Zarządzania
i Marketingu (1998 r.) i Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie, na Wydziale Administracji (2001 r.). Ukończył Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów o specjalności Bankowość Uniwersalna – Bankowiec, zorganizowane przez Uniwersytet Gdański i Gdańską Akademię Bankową. Ukończył studia podyplomowe z Controllingu na Uniwersytecie Gdańskim (2007 r.).

Od lipca 1994 r. związany ze SKOK Pracowników Przedsiębiorstw Morskich, pełniąc tam funkcje Członka Zarządu, specjalisty do spraw kredytowych, następnie również kierownika. Po połączeniu SKOK Pracowników Przedsiębiorstw Morskich z Kasą Stefczyka Członek Zarządu Kasy Stefczyka.
Od 1998r. Wiceprezes Zarządu Kasy Stefczyka.

Adres siedziby

SKOK im. Franciszka Stefczyka
ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6
81-455 Gdynia